La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pki [2015/03/26 13:42] (aktuální)
Hever vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== PKI ======
 +**PKI - Public key infrastructure** je označení infrastrukury,​ která distribuuje veřejné klíče.
  
 +Např. ve běžném webovém https ji zajišťují certifikační autority, kterým věříme (resp. náš prohlížeč má u sebe databázi důvěryhodných veřejných klíčů těchto autorit) a které nám zaručují, že pokud něco podepíší,​ bude to vždy pravdivé.
 +
 +Existuje zde tady přenos důvěry, kdy důvěryhodná certifikační autorita může delegovat certifikování podřízené certitikační autoritě, která potom vystavuje certifikát o pravosti určitě informace.
 +
 +===== Neboli =====
 +SSL certifikát není vlastně nic jiného, než soubor v konkrétním formátu, který obsahuje několik různých informací: datum platnosti, informace o držiteli, informace o autoritě, veřejný klíč držitele a to celé je podepsané onou autoritou. Certifikát tak vlastně říká: „Já, autorita, potvrzuji, že jsem ověřil existenci subjektu, kterému je tento certifikát vystaven. Držitel privátního klíče může tento certifikát použít k následujícím účelům v této vyhrazené době.“
 +
 +Je to vlastně úplně stejné jako třeba u pasu. Také tam existuje autorita (stát), která ověřuje identitu osob, a pokud vše souhlasí, vystaví jim pas. V něm je uvedeno, kdo pas vystavil, kdo je držitelem, jak vypadá, kdy je pas platný a jaká má například omezení.
 +
 +Takový certifikát si samozřejmě může vystavit úplně kdokoliv. Můžete si vytvořit vlastní certifikační autoritu pro celou firmu a tou pak podepisovat vydávané certifikáty pro své zaměstnance. Protože považujete za důvěryhodnou svou autoritu, můžete věřit i tomu, kdo se prokáže jí vydaným certifikátem. Druhou variantou jsou takzvané self-signed certifikáty,​ které jsou podepsané samy sebou. Ty nemají žádnou autoritu a existují mimo hierarchii jen jako jeden objekt, kterému buď věříte nebo ne.
 +
 +převzato z a více zde: http://​www.root.cz/​clanky/​pripichnete-si-ssl-certifikat-k-domene
pki.txt · Poslední úprava: 2015/03/26 13:42 autor: Hever