La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

refaktorovani [2015/03/19 14:17] (aktuální)
Hever vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Refaktorování ====== 
 +**Refaktorování** je disciplinovaný proces provádění změn v softwarovém systému takovým způsobem, že nemají vliv na vnější chování kódu, ale vylepšují jeho vnitřní strukturu s minimálním rizikem vnášení chyb. Při refaktoringu provádíme malé až primitivní změny, ale celkový efekt je velký a to v podobě čistšího,​ průhlednějšího a čitelnějšího kódu, kód se také lépe udržuje a rozšiřuje. Zlepšuje se také celková kvalita kódu a architektura,​ snižuje se počet chyb a tím i zvyšuje rychlost vývoje programu.((zdroj:​ http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Refaktorov%C3%A1n%C3%AD))
refaktorovani.txt · Poslední úprava: 2015/03/19 14:17 autor: Hever