La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Toto je starší verze dokumentu!


Kód Název předmětu Kredity Ukončení Př Cv/Sem Kurz Garant
x nk2001 Školní pedagogika 3 kr. zk 7 7 Janíková, M.
x nk2002 Psychologie pro učitele 3 kr. zk 7 7 Válková, H.
x nk2003 Antropomotorika 2 kr. zk 0 7 Zvonař, M.
x nk2012 Úvod do pedagogické praxe 4 kr. kz 0 26 Maleňáková, Š.
_ nk2101 Aktuální formy a metody sportovních činností ve vodě 3 kr. zk 7 7 Lukášek, M.
_ nk2273 Didaktika zdravotní TV 3 kr. zk 0 13 Dovrtělová, L.
_ nk2313 Didaktika gymnastiky a tance 3 kr. zk 0 13 Svobodová, L.
_ nk2340 Didaktika basketbalu a volejbalu 3 kr. zk 0 13 Janík, Z.
x nk2520 Pedagogika volného času I 3 kr. z 7 7 Jůva, V.
_ nk2010 Didaktika lyžování * pozn 3 kr. kz 9 D Ondráček, J.
_ * Zapisují studenti, kteří v bc. studiu splnili Lyžování A (bp/bk1012, bp/bk2012)
_ v2055 Florbal * pozn. 1 kr. z 0 7 Pavlík, J.
_ * Zapisují studenti, kteří v bc. studiu nesplnili Florbal (bp/bk2272, bp/bk1061, bp/bk1247, bp/bk1222)

Semestr 2.
_ nk2004 Didaktika tělesné výchovy 3 kr. zk 7 7 Maleňáková, Š.
_ nk2022 První pomoc ve školských zařízeních 2 kr. kz 0 7 Zvonař, M.
_ nk2023 Didaktika atletiky 3 kr. zk 7 7 Cacek, J.
_ nk2025 Didaktika plaveckých sportů 3 kr. zk 7 7 Lukášek, M.
_ nk2029 Pedagogická praxe I 3 kr. z 0 13 Maleňáková, Š.
x nk2035 Reflexe praxe 2 kr. z 0 7 Janíková, M.
_ nk2052 Magisterská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
_ nk2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Kubrická, J.
_ nk2102 Aktuální formy a metody gymnastických disciplín a tanců 3 kr. zk 7 7 Skotáková, A.
_ nk2109 Zkouška z lyžování 1 kr. zk Ondráček, J.
_ nk2375 Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově 3 kr. zk 0 13 Vít, M.
_ nk2377 Didaktika fotbalu, LH a KB 3 kr. zk 0 13 Nykodým, J.
_ nk2380 Filozofie sportu 2 kr. kz 0 7 Charvát, M.
_ nk2521 Pedagogika volného času II 4 kr. zk 7 7 Jůva, V.
_ bk2085 Vodní turistika * pozn. 2 kr. z 0 0 5 D Ondráček, J.
_ *volitelný předmět. Povinně volí ti, kteří v bak. studiu neabsolvovali vodní turistiku
_ Povinně volitelné předměty Student volí 1 předmět z:
_ nk2027 Pohybová skladba 2 kr. kz 0 7 Skotáková, A.
_ nk2031 Výběrový seminář z psychologie sportu 2 kr. kz 0 7 Válková, H.

Semestr 3.
_ nk2019 Metodologie a statistika II 2 kr. zk 7 7 Zháněl, J.
x nk2036 Sociální dovednosti učitele 2 kr. z 0 7
x nk2037 Integrativní speciální pedagogika 3 kr. zk 7 7 Skotáková, A.
_ nk2038 Aplikovaná tělesná výchova 1 kr. z 0 7 Skotáková, A.
_ nk2047 Pedagogická praxe II 3 kr. z 2 T Maleňáková, Š.
x nk2051 Aktuální problémy v soudobé společnosti 2 kr. z 0 7 Sekot, A.
_ nk2052 Magisterská práce I 5 kr. z Ondráček, J.
_ nk2103 Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku 2 kr. zk 0 7 Bedřich, L.
x nk2104 Pedagogika sportu 3 kr. zk 7 7 Jůva, V.
_ nk2105 Aktuální formy a metody atletických disciplín 3 kr. kz 7 7 Cacek, J.
_ nk2106 Snowboarding 2 kr. z 5 D Hrazdíra, E.
x nk2275 Psychologie zdraví 1 kr. z 0 7 Válková, H.
_ nk2274 Školní poradenství a management 3 kr. zk 7 7 Janíková, M.
_ nk2048 Člověk v soudobé filozofii 2 kr. z 0 7 Moudr, V.
_ nk2093 Magisterská práce II 5 kr. z Ondráček, J.
_ nk2100 Zkouška z anglického jazyka 2 kr. zk 0 0 Kubrická, J.
_ nk2307 Aktuální formy a metody sportovních her 3 kr. zk 0 13 Starec. P.
_ nk2270 Teorie osobnostně sociálního rozvoje 3 kr. zk 7 7 Janíková, M.
_ nk2276 Škola a komunita 2 kr. z 0 7 Jůva, V.
_ nk2278 Sportovní antropologie a zátěžové testy 1 kr. z 7 0 Novotný, Jan
_ nk2392 Didaktika netradičních her a florbal * 3 kr. zk 0 13 Starec, P.
_ * Zapisují studenti, kteří splnili nebo plní Florbal (bp/bk2272, v2055, bp/bk1061, bp/bk1247, bp/bk1222 , v2025, bp/bk2222)
_ nk2108 Aktuální formy a metody sportů v přírodě * 3 kr. z 7 7 Ondráček, J.
_ * Zapisují studenti, kteří splnili Vodní turistiku (bp/bk2085, bp/bk2309, bp/bk027, bp/bk1085)
sdilene_odkazem/evicka_fsps_mgr.1499180410.txt.gz · Poslední úprava: 2017/07/04 17:00 autor: Hever