La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Bash oneliners

http://www.bashoneliners.com/

for FILE in /var/mysql-dump/latest/*; do zcat $FILE | sed -e 's/DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*\*/\*/' | sed -e 's/DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*PROCEDURE/PROCEDURE/' | sed -e 's/DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*FUNCTION/FUNCTION/' | gzip -9 > ./nodefiner/$(basename "$FILE"); done;
for FILE in /var/mysql-dump/latest/doto*; do echo $(basename "$FILE"); done;
filename=$(basename "$fullfile")
extension="${filename##*.}"
filename="${filename%.*}"
bash_oneliners.txt · Poslední úprava: 2017/08/22 13:52 autor: Hever