La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

bash_oneliners [2017/08/22 13:52] (aktuální)
Hever vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Bash oneliners ======
  
 +http://​www.bashoneliners.com/​
 +
 +  for FILE in /​var/​mysql-dump/​latest/​*;​ do zcat $FILE | sed -e '​s/​DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*\*/​\*/'​ | sed -e '​s/​DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*PROCEDURE/​PROCEDURE/'​ | sed -e '​s/​DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*FUNCTION/​FUNCTION/'​ | gzip -9 > ./​nodefiner/​$(basename "​$FILE"​);​ done;
 +
 +  for FILE in /​var/​mysql-dump/​latest/​doto*;​ do echo $(basename "​$FILE"​);​ done;
 +  filename=$(basename "​$fullfile"​)
 +  extension="​${filename##​*.}"​
 +  filename="​${filename%.*}"​
bash_oneliners.txt · Poslední úprava: 2017/08/22 13:52 autor: Hever