La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


MS SQL

Síťová komunikace

Na jednom serveru může běžet více instancí SQL serveru. Připojit se k ní je možné čtyřmi způsoby, z nichž se v praxi setkáme se dvěma z nich - shared memory a TCP/IP. Defaultně je povolen Shared memory, který pracuje jen v rámci jednoho počítače. Pracujeme-li se sítí, je potřeba povolit a nastavit TCP/IP.

Každá instance SQL serveru naslouchá na svém portu, se kterým se ale běžně nepracuje - pracuje se jen s názvem instance. MS SQL má potom spuštěnou službu SQL Server Browser, která běží na UDP 1434 portu - ta klientovi pak řekne, na jakém portu instance daného názvu běží. Tomuto se lze vyhnout, nastavit instanci napevno port a při zadávání názvu instance serveru muj_server/moje_instance zadat jen muj_server,port (port není třeba zadávat, pokud to běží na výchozím portu 1433).

Povolení TCP/IP, nastavení portů pro jednotivé ip adresy (nebo pro všechny pod IPall), restart serveru, a podbné se provádí v aplikaci SQL Server Configuration Manager.

viz. http://www.dotnetportal.cz/clanek/141/Sprava-sluzeb-a-komponent-Microsoft-SQL-Serveru

mssql.txt · Poslední úprava: 2015/04/07 14:48 autor: Hever