La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


SELinux

sestatus

temporarily vypnout:

setenforce 0

nastavuje se v /etc/sysconfig/selinux

výpisy:

ls -lZ
ps -auxZ
ps -auxZ | grep lxc

Problém s lxc-autostart - spustí se pod uživatelem system_u místo unconfined, které

unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023

ps -eZ | grep lxc

lxc.selinux.context = system_u:system_r:lxc_t:s0:c22

#vypnul jsem
/etc/selinux/config
piskoviste_selinux.txt · Poslední úprava: 2018/05/31 16:40 autor: Hever