La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
wiki [2015/04/23 16:21]
Hever [K čemu nemusí být nevhodnější]
wiki [2015/04/23 16:22] (aktuální)
Hever [K čemu je systém wiki vhodný]
Řádek 9: Řádek 9:
 "​Knowledge"​ je možné uchovávat mnoha způsoby - na papírech nebo v různých počítačových dokumentech. Důležité je vždy vědět, kde tyto knowlegde jsou zaznamenané a dokázat se k nim rychle dostat. Dále je důležité,​ aby informace nebyly rozstříštěné,​ [[redundance|redundantní]] (stejné informace na více místech - to pak po aktualizaci v jenom místě vede ke zmatečným stavům), aktuální a nepoškozené. "​Knowledge"​ je možné uchovávat mnoha způsoby - na papírech nebo v různých počítačových dokumentech. Důležité je vždy vědět, kde tyto knowlegde jsou zaznamenané a dokázat se k nim rychle dostat. Dále je důležité,​ aby informace nebyly rozstříštěné,​ [[redundance|redundantní]] (stejné informace na více místech - to pak po aktualizaci v jenom místě vede ke zmatečným stavům), aktuální a nepoškozené.
  
-Informace na papíře se špatně aktualizují a může být problém s jejich dostupností. Klasické dokumenty v počítači jsou pro tyto případy lepší, ale mohou kulhat pokud se k nim má dostat více lidí, nebo pokud je počítač vypnutý. Online dokumenty jako [[Google Docs]] mohou mít nevýhodu v roztříštěnosti informací ​hůře se v nich dělají provazby.+Informace na papíře se špatně aktualizují a může být problém s jejich dostupností. Klasické dokumenty v počítači jsou pro tyto případy lepší, ale mohou kulhat pokud se k nim má dostat více lidí, nebo pokud je počítač vypnutý. Online dokumenty jako [[Google Docs]] mohou mít nevýhodu v roztříštěnosti informacíhůře se v nich dělají provazby ​a data jsou uložena u třetí strany a tedy je zde porušeno vlastnictví vlastních dat.
  
 Wiki je v tomto ohledu lepší, protože v ní dává větší smysl zakládat samostatné stránky i pro pojmy, kde je třeba velmi málo informací (ale jsou společné pro více jiných stránek). Systém Wiki není samospásný,​ je třeba být důsledný a informace správně třídit, ale pro uchovávání "​knowledge"​ je z mého pohledu nejvhodnější. Wiki je v tomto ohledu lepší, protože v ní dává větší smysl zakládat samostatné stránky i pro pojmy, kde je třeba velmi málo informací (ale jsou společné pro více jiných stránek). Systém Wiki není samospásný,​ je třeba být důsledný a informace správně třídit, ale pro uchovávání "​knowledge"​ je z mého pohledu nejvhodnější.
wiki.txt · Poslední úprava: 2015/04/23 16:22 autor: Hever