La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Workflow

Workflow (pracovní postup, technologický postup, průběh pracovní operace) je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů.1)

workflow.txt · Poslední úprava: 2015/04/09 16:03 autor: Hever