La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

workflow [2015/04/09 16:03] (aktuální)
Hever vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Workflow ======
  
 +**Workflow** (pracovní postup, technologický postup, průběh pracovní operace) je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů.((Zdroj:​ http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Workflow))
workflow.txt · Poslední úprava: 2015/04/09 16:03 autor: Hever