La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Cloud

Cloud (neboli Cloud computing) je marketingový pojem, který neoznažuje žádnou konkrétní technologii, jako spíše existuje několik koncepcí, které se dají označit jako cloudové.

Cloudem by se obecně dala označit koncepce, kdy data, se kterými uživatel pracuje na svém zařízení (počítač, telefon, tablet,…) skrze nějakou aplikaci (webovou, nainstalovanou,…) , jsou uložena mimo toto zařízení a spojuje je počítačová síť.

Pojem je velmi mlhavý a dle potřeby je do něj možné schovat kde co. A také je zavádějící, protože pojmenovává mnoho praktik, které je nutné rozlišovat a zcela odvádí pozornost od pojmů, které jsou důležite, jako třeba soukromé vlastnictví dat.

Cloud neexistuje

There is no cloud, only someone else's computer. 1)

Pokud by se nahradil pojem „cloud“ pojmem „počítač někoho jiného“, lidé a podniky by se možná zastavili a popřemýšleli nad bezpečností tohoto konceptu. Mlhavý pojem cloud přináší falešnou bezstarostnost těch, kteří přenášejí svá data „provozovatelům cloudu“, aniž by správně zvážili potenciální ohrožení svých citlivých dat.

Historie

Pojem cloud se začal výrazněji objevovat v letech 20082)-2010 s velkou a úspěšnou marketingovou kampaní (hype). Ta, přestože nikdy nespecifikovala co vlastně konkrétně cloud je, byla velmi úspěšná a pojem se zařadil do IT slovníku. K popularizaci stačilo ukazovat výhody, které tento koncept přináší. Tato kampaň měla za následek změnu uvažování nejen mnoha tvůrců software, ale i softwarových společností, uživatelů, médií a vůbec celého IT sektoru. Neznamená to však, že by v tu dobu vznikaly nové technologie, jen vznikl nový název, pod kterým se lépe prodávaly technologie stávající (a třeba jen přejmenované), které už na trhu byly mnohdy i desítky let.

Vlastnictví dat

Z pohledu soukromého vlastnictví dat není důležité jestli používáme cloud nebo ne, ale komu patří úložiště, kde jsou naše data uložena a kde se tyto úložiště nacházeji.

cloud.txt · Poslední úprava: 2016/02/26 13:09 autor: Hever