La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Vlastnictví dat

Pokud se bavíme o soukromém vlastnictví dat, bavíme se o soukromých informacích ve formě počítačových dat. U těchto dat vlastník vyžaduje, aby k nim neztratil možnost přístupu a aby k nim neměl přístup někdo jiný. Správné je, aby tato počítačová data vlastník také vlastnil fyzicky.

Zde je klíčové si položit otázku komu patří úložiště, kde jsou data uložená a komu patří prostory se tato úložiště nacházejí - zda je vlastní majitel dat, případně jaký má k těmto úložistím a prostorám přístup on a případně někdo jiný.

Soukromá data by ideálně měla být uložena na úložišti jejich vlastníka v jeho prostorách. Měl by nad nimi mít plnou kontrolu, možnost je přemístit, trvale odstranit, nebo třeba dočasně znepřístupnit. Vlastník by své informace měl mít (nejen obrazně) ve svých vlastních rukách.

Úložiště dat u třetí osoby

V roce 2015 bylo běžné mít svá soukromá data na úložištích patřícím třetím osobám. To ale určitě není správné. Je totiž nutné vložit svou důvěru nejen v samotného majitele úložiště, jeho správců, nastavení a bezpečnost jejich systémů, ale také v přenosovou cestu mezi mezi úložištěm a zažízením uživatele. Mnohé události ukazují (ať informace s nálepkou Snowden, nebo odhalované obrovské bezprecedentní chyby v základních systémech), že tato důvěra není možná a zdá se tedy být pošetilé nadále takto svými daty nakládat.

Ukládat svá data u třetích osob by mohlo dávat smysl pouze za předpokladu, že data tam posíláme dostatečně šifrovaná a zároveň jsou dostatečně zabezpečené klíče k těmto šifrám.

Cloud

Cloud je marketingový pojem zahrnující mnoho technologií a konceptů. Nicméně nejběžněji bývá cloudovou službou právě problém, že data jsou uložena na úložištích třetích stran někde v internetu.

vlastnictvi_dat.txt · Poslední úprava: 2016/10/10 16:47 autor: Hever