La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Vzdělávání

Alternativní vzdělávání

Přednáška TEDxPrague - Jana Nováčková - Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek

 • Děti jsou přirozeně zvídavé, současný školský systém perfektně (až na vyjímky) tuto dětskou zvídavost pohřbívá. Tradiční školství se prohřešuje proti přirozenému fungování našeho mozku a promarňuje potenciály dětí.

Přednáška TED Ken Robinson říká: Školy ničí kreativitu

 • Když nejste připraveni chybovat, nikdy nepřijdete s ničím originálním. Děti se nebojí chybovat, škola nás učí děsit se chyb. Vzděláním zbavujeme lidi jejich tvůrčích schopností. Ke kreativitě věkem nedospíváme, my kreativitě odrůstáme. Nebo přesněji, vzdělání nás postupně zbavuje kreativity.
 • K čemu slouží veřejné vzdělávání, kdo je v tom úspěšný - kdo dělá vše, co má, kdo slízne všechnu smetanu, myslím, že byste museli dospět k závěru, ze celý smysl veřejného vzdělávání na celém světě je produkovat univerzitní profesory.
 • Náš vzdělávací systém je založen na myšlence akademických schopností. A je k tomu i důvod. Celý systém byl vytvořen v 19. století. Všechny vznikly v důsledku potřeb industrialismu.
 • Tituly nemají žádnou hodnotu. Akademická inflace.
 • ADHD jsou jen děti s jiným talentem.

Přednáška TED Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání!

 • Krize lidských zdrojů
 • Velmi mizerně používáme náš talent. Velká spousta lidí se potácí celým svým životem aniž by měla skutečnou páru o tom, v čem tkví jejich talent. Nebaví je co dělají. Příliš se neradují z toho, co dělají. Spíše přežívají, než by skutečně žili a čekají na víkend.
 • Vzdělávání, do jisté míry, oddaluje spoustu lidí od jejich přirozeného talentu.
 • Každý vzdělávací systém na světě prochází v současnosti přeměnou. A ta není dostatečná. Reforma je už nepoužitelná, protože prostě vylepšuje porouchaný model.
 • Vrcholem vzdělávání je pravděpodobně dostat se na vysokou. Myslím, že jsme posedlí posíláním lidí na vysokou školu. Nemusí tam všichni.
 • Lidská společenství jsou závislá na různorodosti nadání ne jednolité představě o dovednostech.
 • Ve vzdělávání zaprodali fast food modelu - kde je všechno standardizováno.
 • Musíme se pohnout ze v zásadě industriálního modelu vzdělávání k modelu, který je více založen na principech zemědělství. Musíme připustit, že rozkvět lidstva není mechanickým procesem, ale procesem organickým. A nelze předvídat výsledek lidského rozvoje, vše co můžete, stejně jako zemědělec, je vytvořit podmínky, ve kterých začnou vzkvétat.
 • Budoucnost není o nastavování nějakého nového řešení. Jde o vytvoření hnutí ve vzdělávání, kde lidé rozvíjejí vlastní řešení s externí podporou postavenou na personalizovaných osnovách.
 • Každý den, všude naše děti rozprostírají své sny pod našimi chodidly. A my bychom měli našlapovat měkce.

Jana Nováčková

V inzerátech se žádá od zaměstnanců samostatnost, flexibilita, komunikativnost, schopnost týmové práce, tvořivost… – kde to má ale absolvent tradiční ZŠ vzít, když se učí závislosti na autoritě a vnější motivaci, rigiditě, mlčení, individualismu, přesnému plnění zadání?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Unschooling

John Holt

“Lidé jsou učenlivé bytosti. Učíme se rádi, potřebujeme se učit, jsme v tom dobří. Nepotřebujeme, aby nám někdo ukazoval, jak to dělat, nebo nás k tomu nutil. Co tyto procesy zabíjí, jsou lidé, kteří do nich zasahují, kteří je chtějí regulovat a kontrolovat.” http://www.svobodauceni.cz/clanek/john-holt

vzdelavani.txt · Poslední úprava: 2015/07/15 10:22 autor: Hever