La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Zálohování

Zálohování dat je proces, při kterém vytvoříme alespoň jednu kopii daných dat na jiném místě. Zálohovat můžeme chtít z více různých důvodů a proto existuje více druhů záloh, a je potřeba mezi nimi rozlišovat.

 1. Zálohování změn - to budeme dělat, pokud měníme naše data a budeme třeba chtít se vrátit k jejich starší verzi. Tato (správně nastavená) záloha nám zároveň jistí stav, kdy se nějaká data odstraní (třeba někdo smaže sdílený soubor na síti, nebo vir něco smaže).
 2. Záložní kopie současných dat - záložní kopii provádíme z důvodu, abychom si pojistili případnou ztrátu nosiče dat (např. pokažený disk, ukradený notebook, zkrachuje firma, která nám data spravuje atp.). Tady je potřeba, aby byla kopie dat uložena na jiném nosiči dat. Nabízí se řada možností.
  • RAID - nepoužíváme jeden disk, ale více disků, kdy jsme chráněni při ztrátě jednoho disku, protože veškerá data se vždy současně ukládají i jinde (pozor existuje více druhu RAIDu a některé jen zvyšují rychlost čtení/zápisu dat, ale nechrání nás před výpadkem disku).
  • Záloha na externí datový nosič (např. USB disk)
  • Záloha na síťový disk v naší síti
  • Záloha do datového úložiště někde v internetu

Zálohy na počítači můžeme mít nastavené tak, že se provádějí automaticky, nebo je provádíme ručně.

Zálohování změn

K tomu je potřeba použít aplikaci, která zaznamenává v určitých časových intervalech prováděné změny a umožní návrat k předchozím verzím.

Tato záloha může zabírat velmi mnoho místa (např. desetinásobky současné velikosti dat). Aby se to udrželo v rozumných mezích, tak se například ponechává se historie s hodinovými intervaly zaznamenávaných změn pár dní, s denními intervaly pár týdnů a starší zálohy se nechávají pouze s týdenními intervaly.

U této zálohy není na škodu, pokud se provádí přímo na úložišti, kde data jsou (potom je potřeba buď čas od času udělat také záložní kopii této zálohy změn, nebo počítat s tím, že při ztrátě úložiště o historii změn přijdeme). Záloha se může dělat velmi často, a v rámci počítače je to vždy rychlejší, než např. přes síť. Ale také záleží jestli je na úložišti pro tuto zálohu místo.

Záložní kopie současných dat

Pro vytváření záložní kopie nemusí být potřeba žádných složitých nástrojů, stačí pouze obyčejné zkopírování dat, což umožňuje každý operační systém v základu.

Je však vhodné data nekopírovat vždy stejná, ale porovnat je a přepsat vždy jen to co se změnilo.

U záložní kopie dat je potřeba si uvědomit, že pokud vytvořím nová data, budou i na záložní kopii. Pokud ale nějaká data smažu, budou na záložní kopii taky smazána - a tedy nás nechrání před tímto druhem problému. K tomu je potřeba použít zálohování změn.

RAID

RAID je diskové pole, tedy úložiště, které je sestaveno z více disků a poskytuje nám ochranu proti výpadku disku. Pozor, existuje více typů RAIDu a některé tuto ochranu proti výpadku disku neposkytují (např. RAID0, který jen slouží ke zrychlení čtení a zápisu dat).

Výhodou RAIDu je, že kopie dat se provádí okamžitě ne jen v daných intervalech a tedy pokud selže disk, nejen že o data nepřijdeme, ale systém poběží dál (RAID bude v tzv. degradovaném stavu, my pokažený disk vyměníme za nový, provede se rekonstrukce pole a RAID bude zase ve stavu synchronizováno).


 • komprese
 • šifrování zálohy
 • kontrola
 • archivace
zalohovani.txt · Poslední úprava: 2015/03/12 12:28 autor: Hever