La'hev

Heverovy poznatky a poznámky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

znalostni_pracovnik [2015/06/09 15:22]
Hever vytvořeno
znalostni_pracovnik [2015/06/10 13:40] (aktuální)
Hever
Řádek 8: Řádek 8:
  
 Čím vyšší je znalostní náročnost pracovní pozice, tím více znalostí potřebuje pracovník pro její vykonávání a tím těžší je ho nahradit. Takový pracovník vytváří větší náklady, ale také přináší větší hodnoty. Čím vyšší je znalostní náročnost pracovní pozice, tím více znalostí potřebuje pracovník pro její vykonávání a tím těžší je ho nahradit. Takový pracovník vytváří větší náklady, ale také přináší větší hodnoty.
 +
 +Pro skutečného znalostního pracovníka je typické, že svoji profesi **zvládá lépe než kdokoliv ve firmě**. Znalostní pracovník bude přínosem pro organizaci pouze za podmínky, že bude k organizaci **loajální**. Jeho znalosti se liší od ostatních výrobních prostředků tím, že je nelze zdědit, odkázat, koupit. Musí být získány každým jedincem a každý začíná od totální nevědomosti. ​
  
 ===== Řízení znalostního pracovníka ===== ===== Řízení znalostního pracovníka =====
-V naší společnosti nebyli dříve (ve 20 století a dříve) znalostní pracovníci tolik rožšíření a proto bývá ve vedoucích pracovnících zakořeněný tradiční, autoritativní způsoby ​a metody ​řízení a kontroly tzv. manuálních pracovníků. Toto však u znalostních pracovníků značně selhává a způsobuje mnoho problémů, nedorozumění a ve výsledku znižuje eketivitu a produktivitu.+V naší společnosti nebyli dříve (před 21. stoletím) znalostní pracovníci tolik rožšíření a proto bývá ve vedoucích pracovnících zakořeněný tradiční, autoritativní způsoby řízení a kontroly tzv. manuálních pracovníků. Toto však u znalostních pracovníků značně selhává a způsobuje mnoho **problémů, nedorozumění** a ve výsledku znižuje eketivitu a produktivitu. Je prakticky nemožné jeho výkon jednoduše a bezprostředně kontrolovat a měřit.
  
 Vztah znalostního pracovníka a manažera je potřeba pojmout nikoliv jako vztah domunijícího a podřízeného,​ ale na vztah dvou rovnocenných partnerů, jehož hlavním úkolem je spolupráce. Technická a společenský vývoj způsobují,​ že stále více pracovníků spadá do kategorie znalostní pracovník. Vztah znalostního pracovníka a manažera je potřeba pojmout nikoliv jako vztah domunijícího a podřízeného,​ ale na vztah dvou rovnocenných partnerů, jehož hlavním úkolem je spolupráce. Technická a společenský vývoj způsobují,​ že stále více pracovníků spadá do kategorie znalostní pracovník.
Řádek 26: Řádek 28:
 ^ Výkony se měří ​            | souladem se standardy ​            | na základě přínosu pracovníka | ^ Výkony se měří ​            | souladem se standardy ​            | na základě přínosu pracovníka |
 ^ Role pracovníka ​           | nástroj ​                          | prostředník | ^ Role pracovníka ​           | nástroj ​                          | prostředník |
 +
 +//"​Klasický průmyslový dělník potřeboval kapitalistu nesrovnatelně více, než kapitalista potřeboval průmyslového dělníka.... Nejpravděpodobnějším předpokladem – a nesporně předpokladem,​ z něhož budou muset ve své činnosti vycházet všechny organizace – ve společnosti znalostí je, že organizace potřebuje pracovníka disponujícího znalostmi mnohem více, než on potřebuje ji."//​((Zdroj:​ DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 300 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-066-x.))
  
 ===== Odkazy ===== ===== Odkazy =====
znalostni_pracovnik.txt · Poslední úprava: 2015/06/10 13:40 autor: Hever